วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อพูดถึง วันสูบบุหรี่โลก หลายๆคนคงเข้าใจเพียงแค่ว่าวันนี้เป็นวันที่ร่วมกันงดสูบบุหรี่เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นเพียงเท่านั้น แต่อาจจะเข้าท่าจริงๆว่าวันนี้มีขึ้นมาเพื่ออะไรและมีที่มาในการจัดตั้งวันนี้เพราะเหตุใด ทำไมองค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงต้องจัดวันนี้ให้เป็นวันวัดสูบบุหรี่โลก ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มีความหมายมากกว่าการเลิกสูบบุหรี่เพียงเท่านั้น เพื่อให้ทุกๆคน ได้เข้าถึงได้รู้จักกับวันนี้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน รู้ถึงที่มาของวันนี้ ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไร ทำยังไงถึงจะเลิกบุหรี่ได้ โดยเราได้จัดทำให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน

ที่มาของวันงดสูบบุหรี่โลก

วันวัดสูบบุหรี่โลกมีการกำหนดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1988 เพราะองค์การอนามัยโลกได้เห็นความสำคัญของอันตรายจาก บุหรี่ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ที่ใกล้เคียง จึงได้ประกาศวันสูบบุหรี่ให้กับรัฐบาลทั่วโลกให้ประชาชนในประเทศของตน ลด ละ เลิกบุหรี่ เพราะในหนึ่งปีนั้นมีประชากรเป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตจากการเสพนิโคตินหรือการสูบบุหรี่ซึ่งมีตัวเลขสูงอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงจัดตั้งวันนี้เพื่อ หวังว่าประชากรทั่วโลกจะมีการสูบบุหรี่ลดน้อยลงแล้วช่วยชีวิตคนอีกนับล้านทั่วโลก

ในปัจจุบันวันงดสูบบุหรี่โลก มีความสำคัญอย่างไร

ผ่านมาแล้วกว่า 36 ปีที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วันที่ 31 พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ให้ ลด และเลิกบุหรี่ และในปัจจุบันเองก็ยังมีโครงการต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆมาเข้าร่วมและรู้ถึงภัยอันตรายจากบุหรี่รวมถึงกิจกรรมที่ชักชวนผู้ที่สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบด้วยการใช้ตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมากฝรั่งเครื่องดื่มหรือการหักดิบ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้คนให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรมของวันนี้ให้มีความแพร่หลายเข้าถึงชุมชนทั้งเด็กในสถานศึกษาและจากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งก็ทำให้มีผู้คนจำนวนมากที่สามารถเลือกบุหรี่ได้จากกิจกรรมและการสนับสนุนของโครงการนี้

วิธีการเลิกบุหรี่

วิธีการเลิกบุหรี่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ตั้งแต่การใช้หมากฝรั่งต่างๆ ทั้งหมากฝรั่งนิโคติน หรือการใช้เครื่องดื่มในการเลิกสูบ แต่โดยพื้นฐานแล้วการเลิกสูบบุหรี่ต้องเริ่มจากหัวใจที่ตั้งมั่นว่าจะเลิกก่อน เพื่อให้มีแรงจูงใจที่ชัดเจน และสามารถเลิกได้โดยที่สุด การเริ่มต้นนั้นควรเริ่มจากการลดการสูบบุหรี่ลง อาจจะอดกลั้นเอาไว้เวลาอยากสูบบุหรี่ เพื่อดึงเวลาที่ไม่สูบให้นานมากยิ่งขึ้น จนเหลือบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันน้อยลงมากที่สุด เมื่อลดจำนวนการสูบได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการหาตัวช่วยอื่นๆที่มาใช้เวลาต้องการสูบบุหรี่ เช่น หมากฝรั่ง เมื่อต้องการสูบบุหรี่สามารถสูบบุหรี่ สามารถหยิ่บหมากฝรั่งขึ้นมาเคี้ยวเพื่อลดความต้องการสูบบุหรี่ได้นั่นเอง สามารถทำซ้ำไปเรื่อยๆได้ จนกว่าจะสามารถเลิกใช้บุหรี่ได้ในที่สุด

อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่า คือการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อทดแทนการสูบบุหรี่จริง เพราะนอกจากจะไม่ต้องใช้บุหรี่มวลที่สร้างอันตรายต่อร่างกาย ยังสามารถเสพนิโคตินได้อยู่เช่นเคย จึงสามารถรักษาสุขภาพของเราไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้ได้ วิธีการนี้อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง แต่ร่างกายของเราจะไม่ทรุดโทรมไปมากกว่าเดิมแน่นอน สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ที่อายุน้อยนั้น ก็สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเลิกสูบได้ ควรระวังและควบคุมปริมาณในการสูบไม่ให้มากเกินไป ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า เพราะร่างกายจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับวัยผู้ใหญ่ แต่บุหรี่ไฟฟ้าจะดีกว่าการสูบบุหรี่มวนเพราะไม่ต้องเจอกับสารก่อมะเร็งและสารเคมีอันตรายอื่นๆที่อยู่ในบุหรี่มวนนั่นเอง

อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่มีใจในการเลิกสูบมากๆ สามารถใช้วิธีการ หักดิบ ซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีที่หินที่สุด เพราะจะมีความต้องการสูบมากเมื่อเลิกสูบ แต่หากเลิกได้สัก1เดือน รับรองว่าจะไม่ต้องการกลับไปสูบอีกแน่นอน เพราะการหักดิบจะต้องผ่านความทรมานและความต้องการสูบมากๆ และหลังจากนั้นความต้องการจะหายไปและไม่ต้องการสูบบุหรี่อีกเลย

สรุป

จากที่เราไปกล่าวและอธิบายไปนั้น วันงดสูบบุหรี่โลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO) มีส่วนช่วยสำคัญในการทำให้ประชากรทั่วโลก สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้ ซึ่งช่วยเหลือชีวิตผู้คนจากทั่วโลกได้นับล้านคน เราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงเพื่อตัวเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้คนในชุมชนและพื้นที่ของเรา ที่จะสามารถหลีกห่างจากอันตรายของบุหรี่ได้ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามาก โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเยาวชน ซึ่งไม่ควรที่จะได้สับผัสกับบุหรี่เลย ทั้งจากร่างกายที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับสารเคมีต่างๆจากบุหรี่เข้าไปได้ และบุหรี่เองก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อร่างกายอีกด้วย

ในการเริ่มต้นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเหตุผลใด จากความต้องการให้ดูดีหรือโดดเด่นในสังคนเพื่อนฝูง หรือเกิดจากชวนก็ดี หากมีโอกาสในการเลิกบุหรี่แล้ว ควรตั้งใจหรือใส่ใจการเลิกบุหรี่ให้มาก เพราะช่วยทั้งรักษาสุขภาพของเรา และช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรา ไว้ซื้อของขวัญให้คนรัก หรือใช้ซื้ออาหารการกินที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเราให้เราได้อยู่กับคนที่เรารัก และ “คนที่รักเรา” ได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สั่งซื้อง่ายกว่า! บน Line คลิก